content» ográfico[2]

ográfico

Ograficoográficodeseño é unha empresa de servizos integrais de deseño gráfico e comunicación visual. Creouse no ano 1998 en Santiago de Compostela, especializándose en identidade corporativa e deseño editorial.

O obxectivo principal da nosa empresa é conseguir que os nosos clientes obteñan os mellores resultados para o seu negocio, mellorando a súa competitividade grazas ás nosas estratexias de comunicación visual. Todo isto co seguimento completo do proxecto e ofrecendo un servizo integral que abarca desde a creación ou redeseño de logotipos e imaxes de marca ata o completo desenvolvemento de campañas promocionais ou eventos.